Noteikumi

Distances līgums

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs ir SIA PIKU, reģ. Nr. 40103943364, no vienas puses, turpmāk – Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk – Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt preces Pircējam saskaņā ar Pircēja pasūtījumu.

Piegādes un apmaksas kārtība

Pircējs pasūta preces, izmantojot šo vietni, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējs var samaksāt par preci, izmantojot interneta veikalā iebūvētos norēķinu rīkus vai samaksājot Pārdevēja sagatavoto rēķinu, kas Pircējam nosūtīts pa e-pastu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina preču piegādi vai saņemšanu Pārdevēja norādītajā vietā 7 dienu laikā no samaksas saņemšanas par precēm, saskaņojot ar Pircēju piegādes vai saņemšanas laiku.

Tiesības atteikties

Pircējam ir tiesības atteikties no Preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam atteikuma vēstuli. Pēc Pircēja pieprasījuma Pārdevējs nosūta Pircējam atteikuma vēstules veidlapu pa e-pastu. Pircēja pienākums ir atdot preces Pārdevējam 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preču atdošanu Pārdevējam, sedz Pircējs.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
▪ pasūtītās preces nevar atgriezt atbilstoši to būtībai,
▪ pasūtītās preces tiek veiktas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
▪ nav skaidru iebildumu par saražotā produkta kvalitātes neatbilstību vispārpieņemtajiem standartiem.
Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošības uzturēšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā”. Pārdevējs patur tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesības vai ieturēt kompensāciju gadījumā, ja ir bojāts produkts, neuzmanīgi rīkojies ar produktu lietošanas laikā vai netiek ievēroti norādījumi, ja tiek pazaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tā tiek zaudēta. iepakojums ir ievērojami bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir izlasījis un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un piegādāt preces atbilstoši Republikas likumdošanas prasībām. Latvijas. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi, tiks nosūtīti uz norādīto e-pastu un / vai tālruņa numuru.